Sukacita dimaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Majlis Ketua-ketua Penyelaras e-Pembelajaran IPTA (MEIPTA) yang diketuai oleh Prof. Dr. Mohamed Amin Embi sedang menjalankan penyelidikan bertajuk “Amalan, Keberkesanan & Cabaran Pelaksanaan e-Pembelajaran di IPT Malaysia”. Sehubungan itu, semua warga akademik UKM dijemput untuk mengisi borang soalselidik secara online di http://www.surveymonkey.com/s/YNQVFZT sebelum 30 Ogos 2010 dan berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah berbentuk External Hard Disc Drive (500 Gigabyte).

 Sekian, terina kasih.

 Mohd Najib Adun
b.p Prof. Dr. Mohamed Amin Embi

Advertisements